GESE-konto kunne ikke aktiveres

Kontoen kunne ikke aktiveres. Det er mulig at lenken i e-posten er blitt ugyldig.