Termeni generali comerciali

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE COMERCIALE ALE FIRMEI GeSe-GMBH ÎN RAPORT CU SOCIETĂȚILE COMERCIALE – valabile începând cu 09.10.2020

1. Următoarele condiții se aplică pentru toate livrările efectuate de firma GeSe-GmbH Termenii și condițiile generale comerciale ale clienților noastre pot deveni parte componentă a contractului doar cu acordul nostru scris. Modificările ulterioare al unei comenzi, restrângerile accesorii sau eventualele asigurări nu au valabilitate fără o confirmare scrisă din partea noastră. Serviciile de reparații și de service sunt prestate și facturate potrivit propriilor noastre condiții de vânzare, livrare și plată.

2. Ofertele de pe internet reprezintă o solicitare fără caracter contractual către dumneavoastră de a cumpăra mărfurile. După introducerea datelor dumneavoastră și apăsarea butonului de comandă „achiziție contra cost”, vă dați acceptul ca o ofertă cu caracter contractual să stea la baza încheierii unui contract de achiziție. De asemenea, puteți confirma o comandă cu caracter contractual și prin telefon sau telefax. Confirmarea primirii care vă va fi trimisă imediat prin email sau telefax nu reprezintă încă o acceptare propriu zisă a ofertei de cumpărare. Avem dreptul să vă acceptăm oferta în termen de 20 de zile de la primirea ofertei. După expirarea termenului mai sus menționat oferta este considerată ca fiind respinsă, aceasta înseamnă că nu mai sunteți legat de oferta dumneavoastră. În cazul unei comenzi telefonice, contractul de cumpărare este dus la îndeplinire doar în cazul în care vă acceptăm imediat oferta. În cazul solicitărilor transmise prin schimbul de date, prețurile menționate de client sunt considerate ca nefiind transmise. În cazul în care după încheierea contractului de cumpărare, ne sunt aduse la cunoștință fapte care pun la îndoială credibilitatea clientului sau se produce o deteriorare importantă a situației financiare a clientului, care pune în pericol achitarea livrării noastre, ne rezervăm dreptul de a ne putea retrage din contract, dacă prețul de cumpărare nu este achitat anticipat sau dacă nu au fost depuse garanții pentru prețul de cumpărare.

3. În limita posibilităților, termenele de livrare comunicate sunt respectate, cu toate acestea nu au caracter obligatoriu. Ne rezervăm dreptul la livrări parțiale din comenzile clienților. În cazul apariției unor dificultăți în efectuarea livrării, care nu sunt cauzate de noi (defecțiuni în procesul de producție, război, blocarea importurilor, cazuri de forță majoră, conflicte de muncă) avem dreptul să ne retragem total sau parțial din contract sau să reprogramăm termenul de livrare în mod corespunzător, fără ca respectivul client să aibă dreptul să solicite despăgubiri.

4. În cazul în care marfa expediată la destinatar prezintă defecțiuni, trebuie menționat imediat la furnizor (serviciul de pachete, transport, etc.) pe foaia de transport. Reclamațiile ulterioare nu sunt posibile. În cazul în care ambalajul este într-o stare corespunzătoare, însă conținutul prezintă defecțiuni respectiv nu corespunde numărul de piese din livrare cu cele din documentele de expediție, în termen de 6 zile firma de transport trebuie să prezinte un proces verbal. Acesta ne trebuie transmis imediat în scris împreună cu o declarație de renunțare și scrisoarea de transport, pentru a putea înregistra și procesa prejudiciul.

5. În condițiile excluderii oricăror pretenții la garanție sau despăgubiri, în condițiile dorite de noi vom asigura o nouă livrare sau eventuale lucrări de reparație. În cazul o nouă livrare sau lucrările de reparații nu remediază situația, cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul sau să solicite o diminuare corespunzătoare a prețului. Orice alte pretenții ale cumpărătorului, indiferent din ce motive juridice, sunt excluse, în cazul în care în cele ce urmează nu se stabilește altceva. În mod special, Firma GeSe-GmbH nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile care nu s-au produs la obiectul livrării în sine, pentru profitul ratat sau pentru alte prejudicii de natură financiare suferite de client. Răspunderea civilă (răspunderea pentru produs) și răspunderea pentru intenție sau neglijență crasă rămân nemodificate. În rest, răspunderea noastră pentru încălcarea obligațiilor contractual de orice tip, precum și pentru prejudiciile rezultate în urma încălcării obligațiilor contractuale sunt limitate la cazurile de intenție sau de neglijență crasă.

6. Expedierea mărfurilor se realizează de către o firmă de transport la alegerea noastră. În cazul comenzilor cu o valoare mai mică de 75,00 Euro excl. TVA se aplică pentru fiecare comandă o sumă forfetară pentru cheltuielile de transport, în cazul livrărilor ulterioare nu se va percepe niciun cost suplimentar.

7. Plățile trebuie efectuate potrivit planului de plăți, menționat în facturi. În cazul depășirii termenului de plată, se aplică taxe de întârziere § 288 alin. 2 BGB, plus costurile suportate de noi. Ne rezervăm dreptul de a solicita penalități de întârziere mai ridicate. Compensarea creanțelor noastre este permisă doar pentru creanțele recunoscute de noi sau constatate pe cale legală.

8. Nu este prevăzut vreun drept legal de reziliere pentru companie. Nu este garanta dreptul contractual de reziliere. În cazul în care GeSe-GmbH ia în considerare în cazurile particulare acceptarea returnării mărfurilor livrate, veți primi un număr de retur pentru mărfuri. Returul trebuie în orice caz să se facă franco. Returul trebuie să se realizeze în termen de 30 de zile de la stabilirea condițiilor de retur. Ne rezervăm dreptul la rețineri în cazul ambalajul sau pieselor de schimb lipsă sau deteriorate. Ca și contribuție pentru costurile administrative suplimentare se stabilește de comun acord o reținere în cuantum de 20% din valoarea mărfii, minimum însă 10 euro plus TVA.

9. Ofertele de preț în cazul reparațiilor sunt calculate cu o sumă forfetară, în cazul în care contractul de reparații nu este atribuit. Costurile forfetare sunt stabilite în funcție de efortul depus pentru dificultate. În cazul în care nu există nicio reacție la avertismentul privind oferta de preț, Firma GeSe-GmbH va aplica o taxă de depozitare pe zile și pentru fiecare echipament în cuantum de 1,50 Euro plus TVA. Pentru restituirea unui echipament nereparat, Firma GeSe-GmbH va solicita în afara costurilor de expediere și costuri de dificultate.

10. Pentru transformarea unui serviciu contracost într-o garanție a producătorului prin înmânarea documentelor necesare, firma GeSe-GmbH percepe o taxă de procesare în cuantum de 15,00 Euro plus TVA.

11. Firma GeSe-GmbH își rezervă dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate până în momentul achitării întregii creanțe de către client și până la acoperirea întregului sold apărut pe numele clientului în urma unui acord de cont curent. Prin prezenta, clientul cesionează toate drepturile ce îi revin din partea cumpărătorului său în urma comercializării mărfii, inclusiv toate pretențiile accesorii către firma GeSe-GmbH. Atâta timp cât clientul își îndeplinește obligațiile către firma GeSe-GmbH, clientul are dreptul să beneficieze el însuși de aceste drepturi. În cazul în care acesta întârzie plata, la solicitarea firmei GeSe-GmbH va începe procedura de recuperare a creanței, va comunica clientului cesionarea creanței sale către Firma GeSe-GmbH și va informa firma GeSe-GmbH cu privire la creanța clientului, specificând numele clientului, marfa vândută, condițiile de plată și valoarea creanței. În cazul unei întârzieri de plată din partea clientului, firma GeSe-GmbH, are dreptul la rândul său să anunțe clientului, în măsura în care acesta este cunoscut, în legătură cu cesiunea creanței. În cazul în care valoarea garanției pusă la dispoziția firmei Firma GeSe-GmbH depășește valoarea creanței garantate cu mai mult de 20 %, la solicitarea clientului firma GeSe-GmbH va face uz de garanția pusă la dispoziție în cuantumul în care garanțiile pentru creanțe depășesc cu mai mult de 20 %. Cumpărătorul nu are dreptul la alte dispoziții privind bunurile rezervate. În cazul unui sechestru sau confiscare a mărfii rezervate, cumpărătorul trebuie să atragă atenția asupra dreptului de proprietate al firmei GeSe-GmbH. Acesta trebuie să informeze imediat firma GeSe-GmbH cu privire la astfel de măsuri și să pună la dispoziție firmei GeSe-GmbH pe cheltuiala sa toate documentele și declarațiile necesare. Cumpărătorul este obligat să asigure marfa rezervată împotriva tuturor riscurilor posibile, mai ales împotriva incendiilor, inundațiilor, intrării prin efracție, să le manipuleze cu atenție și să le depoziteze în mod corespunzător. În cazul în care cumpărătorul nu își achită la timp obligațiile de plată față de firma GeSe-GmbH sau firmei GeSe-GmbH îi sunt aduse la cunoștință anumite circumstanțe care pun la îndoială capacitatea de plată sau disponibilitatea de plată a clientului, Firma GeSe-GmbH are dreptul să solicite returnarea mărfii rezervate până în momentul achitării prețului de cumpărare. În cazul în care clientul este înregistrat ca persoană juridică în Registrul Comerțului sau indiferent din ce alte motive, contractul nu se supune prevederilor legii privind achizițiile în rate, recuperarea mărfii nu este echivalentul unei retrageri din contract.

12. Serviciile de service complet și amploarea acestora sunt reglementate în versiunea actualizată a acordului nostru privind serviciile. În cazul unei comenzi de service complet, cumpărătorul primește acordul privind serviciile, inclusiv datele de înregistrare ale echipamentului achiziționat. Nu este necesară confirmarea separată din partea clientului privind acordul de servicii. Transferarea echipamentului depinde de finanțare și astfel și de dreptul de proprietate.

13. Dreptul de reziliere al consumatorului în sensul § 13 BGB
În cazul în care cumpărătorul este consumator, din punct de vedere legal, el are dreptul la un drept de reziliere de 14 zile. Consumator este orice persoană fizică, care încheie o tranzacție juridică în scopuri, care în mare parte nu pot fi subordonate niciunei activități comerciale sau unei activități profesionale independente.

14. Pentru toate contractele ce ne sunt atribuite se aplică în exclusivitate legislația germană. În măsura în care este permis, locul de ducere la îndeplinire, instanța competentă pentru toate drepturile și obligațiile ce rezultă din contractul de livrare este Weißenfels.

%MCEPASTEBIN%

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE COMERCIALE ALE FIRMEI GeSe-GMBH ÎN RAPORT CU CONSUMATORII – valabile începând cu 09.10.2020

1. Următoarele condiții se aplică pentru toate livrările efectuate de firma GeSe-GmbH Modificările ulterioare al unei comenzi, restrângerile accesorii sau eventualele asigurări nu au valabilitate fără o confirmare scrisă din partea noastră. Serviciile de reparații și de service sunt prestate și facturate potrivit propriilor noastre condiții de vânzare, livrare și plată.

2. Ofertele de pe internet reprezintă o solicitare fără caracter contractual către dumneavoastră de a cumpăra mărfurile. După introducerea datelor dumneavoastră și apăsarea butonului de comandă „achiziție contra cost”, vă dați acceptul ca o ofertă cu caracter contractual să stea la baza încheierii unui contract de achiziție. De asemenea, puteți confirma o comandă cu caracter contractual și prin telefon sau telefax. Confirmarea primirii care vă va fi trimisă imediat prin email sau telefax nu reprezintă încă o acceptare propriu zisă a ofertei de cumpărare. Avem dreptul să vă acceptăm oferta în termen de 20 de zile de la primirea ofertei. După expirarea termenului mai sus menționat oferta este considerată ca fiind respinsă, aceasta înseamnă că nu mai sunteți legat de oferta dumneavoastră. În cazul unei comenzi telefonice, contractul de cumpărare este dus la îndeplinire doar în cazul în care vă acceptăm imediat oferta. În cazul solicitărilor transmise prin schimbul de date, prețurile menționate de client sunt considerate ca nefiind transmise. În cazul în care după încheierea contractului de cumpărare, ne sunt aduse la cunoștință fapte care pun la îndoială credibilitatea clientului sau se produce o deteriorare importantă a situației financiare a clientului, care pune în pericol achitarea livrării noastre, ne rezervăm dreptul de a ne putea retrage din contract, dacă prețul de cumpărare nu este achitat anticipat sau dacă nu au fost depuse garanții pentru prețul de cumpărare.

3. În limita posibilităților, termenele de livrare comunicate sunt respectate, cu toate acestea nu au caracter obligatoriu. Ne rezervăm dreptul la livrări parțiale din comenzile clienților. În cazul apariției unor dificultăți în efectuarea livrării, care nu sunt cauzate de noi (defecțiuni în procesul de producție, război, blocarea importurilor, cazuri de forță majoră, conflicte de muncă) avem dreptul să ne retragem total sau parțial din contract sau să reprogramăm termenul de livrare în mod corespunzător, fără ca respectivul client să aibă dreptul să solicite despăgubiri.

4. În cazul în care marfa expediată la destinatar prezintă defecțiuni, trebuie menționat imediat la furnizor (serviciul de pachete, transport, etc.) prin refuzarea livrării. În cazul în care ambalajul este într-o stare corespunzătoare, însă conținutul prezintă defecțiuni respectiv nu corespunde numărul de piese din livrare cu cele din documentele de expediție, situația trebuie comunicată în termen de 6 zile.

5. În cazul deficiențelor, marfa trebuie să ne fie predată spre examinare. În cazul o nouă livrare sau lucrările de reparații nu remediază situația, cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul sau să solicite o diminuare corespunzătoare a prețului.

6. În mod special, Firma GeSe-GmbH nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile care nu s-au produs la obiectul livrării în sine. Răspunderea civilă (răspunderea pentru produs) și răspunderea pentru intenție sau neglijență crasă rămân nemodificate. În rest, răspunderea noastră pentru încălcarea obligațiilor contractual de orice tip, precum și pentru prejudiciile rezultate în urma încălcării obligațiilor contractuale sunt limitate la cazurile de intenție sau de neglijență crasă.

7. Expedierea mărfurilor se realizează de către o firmă de transport la alegerea noastră. În cazul comenzilor cu o valoare mai mică de 75,00 Euro excl. TVA se aplică pentru fiecare comandă o sumă forfetară pentru cheltuielile de transport, în cazul livrărilor ulterioare nu se va percepe niciun cost suplimentar.

8. Plățile trebuie efectuate potrivit planului de plăți, menționat în facturi. În cazul depășirii termenului de plată, se aplică taxe de întârziere § 288 alin. 1 BGB, plus costurile suportate de noi. Ne rezervăm dreptul de a solicita penalități de întârziere mai ridicate. Compensarea creanțelor noastre este permisă doar pentru creanțele recunoscute de noi sau constatate pe cale legală.

9. Ofertele de preț în cazul reparațiilor sunt calculate cu o sumă forfetară, în cazul în care contractul de reparații nu este atribuit. Costurile forfetare sunt stabilite în funcție de efortul depus pentru dificultate. În cazul în care nu există nicio reacție la avertismentul privind oferta de preț, Firma GeSe-GmbH va aplica o taxă de depozitare pe zile și pentru fiecare echipament în cuantum de 1,50 Euro plus TVA. Pentru restituirea unui echipament nereparat, Firma GeSe-GmbH va solicita în afara costurilor de expediere și costuri de dificultate.

10. Pentru transformarea unui serviciu contracost într-o garanție a producătorului prin înmânarea documentelor necesare, firma GeSe-GmbH percepe o taxă de procesare în cuantum de 15,00 Euro plus TVA.

11. Firma GeSe-GmbH își rezervă dreptul de proprietate asupra mărfii livrate până în momentul achitării întregii creanțe de către client. Prin prezenta, clientul cesionează către firma GeSe-GmbH toate posibilele drepturi ce decurg în urma vânzării produsului.

12. Pentru toate contractele încheiate de noi se aplică doar legislația germană.

13. Informații privind procedura de arbitraj în conformitate cu § 36 VSBG

Firma GeSe-GmbH nu este dispusă să participe la o procedură de arbitraj cu un organism de arbitraj pentru consumatori.

14. Termeni de reziliere

Dreptul de reziliere

Aveți dreptul ca în interval de 14 zile să reziliați contractul, fără a preciza motivele.

Termenul de reziliere este de 14 zile de la data în care dumneavoastră sau o terță persoană desemnată de dumneavoastră, care nu este firma de transport, a ridicat marfa.

Pentru a vă folosi de dreptul de reziliere, trebuie să ne informați pe noi

GeSe-GmbH,
reprezentată de Manager Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-Mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,

prin intermediul unei declarații clare (de exemplu o scrisoare transmisă prin poștă, fax sau email) cu privire la decizia de a rezilia contractul. În acest sens, puteți folosi modelul de formular de reziliere, acest lucru nu este însă obligatoriu.

Pentru garantarea dreptului de reziliere este suficient să ne comunicați intenția de exercitare a acestui termen înainte de termenul de reziliere menționat.

Urmările rezilierii

În cazul în care doriți să reziliați contractul, trebuie să vă restituim imediat toate plățile, pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, care rezultă în care ați selectat altă metodă de livrare decât cea recomandată de noi), sau în termen de 14 zile de la data comunicării intenției de reziliere. Pentru restituire vom folosi aceeași metodă de plată, pe care ați folosit-o la tranzacția inițială, excepție făcând cazul am stabilit împreună altfel, însă în niciun caz nu veți plăti suplimentar pentru restituirea plății. Putem refuza restituirea plăților până în momentul recuperării produselor sau până în momentul în care ne demonstrați că ați trimis marfa, în funcție de care dintre date a fost prima. Trebuie să ne restituiți sau să ne predați imediat marfa sau în orice caz în termen de 14 zile de la data comunicării deciziei de reziliere a contractului. Termenul este garantat în cazul în care ne restituiți marfa în termen de 14 zile. Veți suporta costul returnării bunurilor. Se poate pune problema unei eventuale devalorizări a mărfurilor doar în cazul în care această devalorizare are la bază o manipulare necorespunzătoare a produselor, care a afectat caracteristicile și modul de funcționare al acestora.

Model formular de reziliere

Către GeSe-GmbH,
reprezentată de. Manager Mike Suske,
Gewerbegebiet 1 OT Prittitz,
06682 Teuchern,
Tel. 034445 22444,
Fax. 034445 22666,
E-Mail: Widerruf@GeSe-GmbH.de,


Prin prezenta, subsemnatul/subsemnații (*) solicităm revocarea contractului încheiat de mine/noi (*) pentru cumpărarea următorului produs (*)

Comandat la (*)/primit la (*)
Numele consumatorului
Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului (doar la comunicarea pe hârtie)
Data

(*) Tăiați ce nu se potrivește.