BORNEO SCHRAUBENDREHER PZ2 VE 1000V

BORNEO SCHRAUBENDREHER PZ2 VE 1000V

Artikelnummer: ADYB.2X125VE
Modell: ADYB.2X125VE
PROTWIST BORNEO PZ2 VE 1000V